Polski Deutsch English

Kilka powodów "za" inwestycją w działające Elektrownie Wiatrowe:


• Kalkulacja zysku na poziomie 8%-12% z dużą szansą na wzrost

Możliwość pozyskania gotowych inwestycji "poniżej ceny"

• Z racji na powyższe mamy większą rentowność

• Zarobek od 1. dnia inwestycji (brak pustego roku)

• Zagwarantowany system wsparcia na kolejne x lat

• Długookresowy zysk, nawet na kilkadziesiąt lat

• Udokumentowana produkcja

• Zysk większy niż z wynajmu mieszkania, nawet w najbardziej ostrożnych założeniach

• Nie ma możliwości wybudowania kolejnych takich elektrowni w tej cenie i lokalizacji

• Możliwość partycypowania w zyskach inwestycji wartej ponad 20 mln od 37.500 zł


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY!